home
Algemeen
De Jeugdgezondheidszorg in Nederland is in beweging. De leefwijze van ouders in Nederland is dat eveneens. Waar twintig jaar geleden 70% van de kinderen thuis verzorgd werd door één van de ouders, is dat nu nog maar 20%. Veel kinderen maken deel uit van een huishouden waarvan beide ouders werken. Tevens is de groep kinderen met gescheiden ouders sterk groeiende. Kortom, de ouder van de 21e eeuw is anders dan voorheen. Hij of zij wil op een persoonlijke en efficiënte manier worden geholpen.

Niet alleen in de supermarkt of bij de tandarts maar ook bij een bezoek aan een consultatiebureau of GGD.

2VB maakt het Thuiszorgorganisaties en GGD’s mogelijk om met JANE aan deze eis tegemoet te komen. Het programma is logisch van opzet doordat het het werkproces bij de JGZ volgt. Met zelfcontrolerende en heldere schermafhandelingen is er goede interactie met de professionele gebruiker. De klant waardeert het immers wanneer u ‘to the point’ kunt zijn. Afwijkingen van een “normale” klant zijn snel te zien.

Met JANE spelen we in op de efficiënte en transparante informatieuitwisseling die hoort bij de 21 eeuw. Bijvoorbeeld: GBA-koppeling en dossieruitwisseling naar zowel andere personen.

© 2VB BV 2005